Mine aktiviteter Indsend en anmodning
Følg

Indkod i alarmpanelet: Fjernbetjening

Sådan indkodes fjernbetjeningen i alarmpanelet

 

Forberedelse:

- Sørg for at have fjernbetjeningen i umiddelbar nærhed af alarmpanelet.

- Sørg for at andre radiostyrede enheder ikke aktiveres under indkodningen. Sluk eventuelt disse enheder inden indkodningen begyndes og tænd dem igen efter indkodningen er overstået.

 

Indkodning:

 

4.jpg

1) Indtast din PIN-kode på alarmpanelets tastatur, efterfulgt af indlæringsknappen x5.png. Indlæringsknappen vil nu lyse op, for at indikere at alarmpanelet er i indlæringstilstand.

 

3.jpg

2) Tryk nu på knappen x2.jpg på fjernbetjeningen. Alarmpanelet vil udgive et bip og indlæringsknappen vil stoppe med at lyse, hvilket indikerer at fjernbetjeningen er succesfuldt indkodet.

 

Test af fjernbetjeningen:

Efter indkodning test da eventuelt fjernbetjeningen.

 

5.jpg

1) Tryk på knappen x6.png på fjernbetjeningen. Hvis alarmpanelet udgiver et bip, så er fjernbetjeningen indkodet korrekt i alarmpanelet. Hvis ikke, så gentages indkodningen som beskrevet ovenfor.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 2 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer