Mine aktiviteter Indsend en anmodning
Følg

Vigtigt at vide inden du går igang

 VIGTIGT: Denne artikel omhandler alarmsystem version 1.0-4.4 (Ikke G5)

Vigtigt at vide inden du går igang

For at gøre opsætningen af systemet så hurtigt og let for dig som overhovedet muligt, så har vi sørget for at alle enheder som fysisk ligger nede i din alarmpakke, på forhånd er indkodet og klar til brug.

Har du valgt at tilkøbe ekstra tilbehør, ud over alarmpakkens indhold, da skal dette tilføjes dit alarmpanel inden ophængning og brug.

Vi anbefaler derfor kraftigt at du holder alarmpakkens indhold og eventuelt tilkøbte enheder adskilt indtil alle dele er tilføjet systemet.

Udlæg alle dele på et bord med god plads, husk at holde alarmpakkens dele og eventuelle tilkøbte enheder adskilt og sørg for at have adgang til en stikkontakt eller forlængerledning indenfor én meter fra bordet.

Ophæng ikke alarmpanel og trådløse enheder i boligen, inden opsætningsprocessen er gennemført.

Simkort købt hos en anden udbyder end SikkertHjem

Har du valgt ikke at købe et SikkertHjem SMS-kort, men i stedet købt et simkort hos en anden udbyder, så er det vigtigt at du sørger for at dette simkort ikke er beskyttet af en PIN-kode. Det fleste taletidskort og simkort generelt, leveres med en PIN-kode, som skal indtastes for at kunne benytte simkortet.

Da alarmsystemet ikke ved hvad en PIN-kode er, så er det derfor vigtigt at du får de-aktiveret en eventuel PIN-kode på simkortet inden dette indsættes i alarmpanelet, da der eller ikke vil kunne afsende meldinger om alarm, m.m.

Bed udbyderen om at de-aktiverer PIN-koden på kortet eller indsæt dette i din mobiltelefon og benyt denne menuer til at de-aktiverer PIN-koden. Typisk gøres dette under menupunktet sikkerhed, opsætning eller lignende.

Du kan bekræfte at PIN-koden er korrekt de-aktiveret ved at indsætte simkortet i en slukket mobiltelefon og tænde for denne. Starter telefonen helt op og er fuld funktionsdygtig uden at bede dig indtaste en kode, så er PIN-koden de-aktiveret og kan derved uden problemer benyttes i alarmpanelet.

Forberedelse af trådløse enheder

Der medfølger test-batterier til alle trådløse enheder. Disse batterier kan forventes at holde i 2-4 måneder og medfølger alene for at du straks kan komme igang med dit nye alarmsystem. Vi anbefaler kraftigt at du isætter kvalitets-batterier i enhederne, f.eks. Duracell, da du herved vil opnå en batterilevetid for enhederne på ca. 12-18 måneder.

Indsæt og aktiver batterierne i de trådløse enheder

Trådløse bevægelsesdetektorer (PIR) leveres med isat, men uaktiveret batteri, som skal aktiveres inden detektoren fungerer. Aftag detektoren øverste del. Fjern plastikfolien om batteriet og tilslut dette. Luk detektoren og skru den lille stjerneskrue på plads. – Tænd enheden ved at flytte den lille skydeknap på højre side til ON for at bekræfte at batteriet er tilsluttet korrekt. – Husk at slukke enheden igen indtil installationen er overstået.

Trådløse dør/vinduesdetektorer leveres med et separat batteri, som skal indsættes inden detektoren fungerer. Udpak batteriet fra plastikfolien, skub batteridækslet af på detektorens hoveddel og isæt batteriet. Påsæt batteridækslet igen. Aktiver enheden ved føre den lille magnetdel hen til siden af hoveddelen (modsat batteridækslet) og træk den væk igen. Ved aktivering lyser dioden i hovedelen kortvarigt op. Når du har bekræftet at batteriet er tilsluttet korrekt, læg da enhedens to dele til side, sådan at enheden ikke kan aktiveres ved en fejl.

Fjernbetjeninger leveres med isatte og aktiverede batterier og er derfor klar til brug med det samme.

Overvejelser omkring placering af alarmpanel og enheder

Inden dit nye alarmsystem tages i brug, er det vigtigt at du gør dig nogle overvejelser om, hvordan du ønsker din bolig sikret og derved, hvor du ønsker at opsætte diverse detektorer og enheder.

Vi anbefaler at du opsætter bevægelsesdetektorer (og kameradetektorer) i værelser eller rum, hvor chancen for en eventuel indbrudstyv vil passerer, er størst. Dette kunne f.eks. være en fordelingsgang eller et alrum.

Dør/vinduesdetektorer bør opsættes på døre og vinduer, som ikke er umiddelbare synlige fra naboer og offentlige arealer. En indbrudstyv vil ofte søge sin indgang ved boligens mest ugenerede områder.

Placeringen af alarmpanelet er også vigtig. Vi anbefaler at du placerer dit alarmpanel i umiddelbar forbindelse med din hoveddør, da du derved har mulighed for at slå alarmsystemet til og fra, via tastaturet på alarmpanelet. Al statistik viser at indbrud kun yderst sjældent fortages igennem en hoveddør.

Ønsker du ikke at gøre brug af tastaturet, men i stedet benytte de medfølgende fjernbetjeninger, SMS, mobil app eller et eksternt trådløst tastatur, så er det trådløse signal i alarmpanelet så kraftigt, at du kan ophænge det, stort set hvor du har lyst i din bolig. Dette kunne være i et skab eller på et loftsrum.

Vær opmærksom på at kameradetektorer og alarmpanel, samt nogle få andre detektorer og enheder, kræver tilslutning til elnenettet (normal 230V) for at fungerer. Du skal derfor have strømudtag eller kabeltrækning med i dine overvejelser om, hvor betop disse enheder skal ophænges.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer