Mine aktiviteter Indsend en anmodning
Følg

Opkaldsalarm på alarmen (Alarm via telefonopkald)

Jeg vil gerne have at min alarm alarmerer via telefonopkald i stedet for sms-besked 

Alarmen kan både alarmere ved at udsende sms-beskeder men også ved at foretage et telefonopkald til alarmmodtagerne.

 

Vi anbefaler

Vi anbefaler, at du gør brug af sms-alarmer. Dette er der flere årsager til.

Den største forskel på sms-alarmer og opkalds-alarmer er, i sagens natur, at sms-alarmerne modtages som en tekstbesked, hvor opkaldsalarmerne modtages som en opringning - altså hvor modtagerens telefon ringer som ved at normalt opkald.

Information ved alarmering

Vælger du at modtage alarmeringer via sms-besked, vil du modtage ganske detaljeret information om, hvad der er hændt i boligen. Tekstbeskeden vil indeholde navnet på den zone / enhed, som har igangsat alarmen, og da det er muligt at navngive alarmsystemets zoner, vil du kunne modtage så detaljerede beskeder som; ”Bevægelse i dagligstuen” eller "Oversvømmelse i kælderen”. Vælger du at modtage alarmeringer som opkald, vil din telefon ringe, og når du svarer denne, vil en kort indtalt besked afspilles. Du vil altså ikke modtage besked om hvilken zone/enhed, der har igangsat alarmen, ligesom du ikke vil få at vide, om der er tale om indbrud, brand eller oversvømmelse osv.

Langsommere alarmering

Vælger du at modtage alarmeringer via sms-besked, vil alarmen udsende sms-beskeder til de gemte alarmmodtagere i den rækkefølge, de er gemt i systemets hukommelse. Nummeret på plads ét vil først modtage besked; derefter nummer to, osv. Beskederne bliver udsendt med få sekunders mellemrum, og alle vil derfor - i tilfælde af alarm - modtage en sms-besked inden for meget kort tid. Vælger du at modtage alarmeringer som opkald, vil alarmen kun være i stand til at ringe et telefonnummer op ad gangen startende med det første gemte nummer. Alarmen vil ringe telefonnummeret op, indtil opkaldet besvares, modtagerens telefonsvarer går i gang eller telefonen ringer ud - typisk efter 10 ring - hvis modtageren ikke har telefonsvarer. Går modtagerens telefonsvarer i gang, vil denne ”holde” alarmeringen lige så længe, som det vil være muligt at indtale en besked - typisk 2 minutter (alarmen indtaler ingen besked). Herefter vil alarmeringen fortsætte til det næste nummer, som er opsat til at modtage opkaldsalarmer i alarmsystemet hukommelse.  

 

Nødvendigt for at gøre brug af opkaldsalarmeringer

For at du kan begynde at gøre brug af opkaldsalarmeringer samt G5 alarmens øvrige opkaldsfunktioner, er det nødvendigt at du indsætter et simkort, som er i stand til at foretage opkald. Du kan således ikke benytte et SikkertHjem SMS-kort, som alene kommunikerer via sms.

Læs mere om brugen af simkort fra andre udbydere her

 

Gem modtagere af opkalds-alarmer i alarmen

Følg vejledningen på side 14 i vores brugervejledningen.

I guiden er det beskrevet, hvordan du opsætter alarmmodtagerne via sms. Du kan også opsætte alarmmodtagerne i appen under menupunktet "Alarmmodtagere: Opkald".

 

Indtal besked som afspilles ved alarm

1) Tryk på  på alarmpanelets touch-tastatur.

2) Indtast nu din PIN-kode (samme som benyttes til at slå alarmen fra med).

3) Tryk igen på  og igangsæt optagelsen ved at trykke på .

4) Indtal nu den besked som du ønsker afspillet i telefonen ved alarm. Beskeden kan maks. være 10 sekunder lang.

 

Håndtering af opkalds-alarmer

Når du modtager en opkaldsalarm på din telefon, har du flere muligheder for at håndtere denne.

Undlad at besvare opkaldet

Undlader du at besvare opkaldet, vil alarmeringen fortsætte til næste alarmmodtager. Vær dog opmærksom på, at hvis du har telefonsvarer på din telefon, vil denne ”holde” alarmeringen lige så længe, som det vil være muligt at indtale en besked -typisk 2 minutter (alarmen indtaler ingen besked).

Besvar opkaldet, men send alligevel alarmen videre

Besvarer du opkaldet, men ønsker du alligevel at sende alarmeringen videre til næste alarmmodtager, lægger du blot på igen.

Besvar opkaldet og afslut alarmeringen

Ønsker du at afslutte alarmeringen således, at de næste alarmmodtagere ikke får besked, skal du besvare opkaldet og trykke 0. Læg herefter på.
Dette vil slå alarmen fra og sikre at alarmeringen ikke fortsætter.

Slå alarmen til igen

Har du valgt at afbryde alarmeringen, men ønsker at slå alarmen til igen, kan du gøre dette ved at ringe til alarmsystemet.

1)    Ring til telefonnummeret på det simkort som sidder i alarmpanelet (det samme nummer som du modtager alarmopkaldene fra).

2)    Når du hører at telefonen ringer op, læg da på igen.

3)    Alarmsystemet vil nu blive tilkoblet.

4)    Kort efter vil alarmen ringe dig op for straks at afbryde opkaldet igen. Dette er din bekræftelse på at alarmen er tilkoblet.  

 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer