Mine aktiviteter Indsend en anmodning
Følg

Ingen forbindelse til de trådløse enheder

Der er ingen kontakt til mine trådløse enheder

Hvis du oplever at der pludselig ikke længere er forbindelse til dine trådløse enheder, så som bevægelsesdetektorer, åbningskontakter og fjernbetjeninger, så skyldes dette at forbindelse til samtlige trådløse enheder er blevet slettet.

 

Årsag

G5 alarmsystemet har en funktion som kan slette forbindelsen til de trådløse enheder, så bevægelsesdetektorer, åbningskontakter og fjernbetjeninger. En ganske praktisk funktion som anvendes, hvis fejlsignaler er inkodet i alarmen eller hvis man blot ønsker at indkode enhederne i en mere hensigtmæssig rækkefølge med henblik på at kunne navngive de første 9 zoner (pladser i systemets hukommelse).

Funktionen med at slette forbindelsen til de trådløse enheder kan aktiveres på fælgende to måder:

 

1. Fysisk på alarmpanelet: Ved at trykke 3 gange på den lille sorte sabotageknap på alarmpanelets bagside.

2. Via SMS: Ved at sende en sms-besked til alarmsystemets telefonnummer med teksten "21" (kun tallet 21).

 

Bemærk: En årsag til at forbindelsen til de trådløse enheder pludselig slettes er, oftest, at man får aktiveret sabotageknappen på alarmpanelets bagside for mange gange i forbindelse med montering af alarmpanelets på vægbeslaget. Det er derfor vigtigt at montagen på beslaget foregår et én kontrolleret bevægelse, således at presset imod beslaget ikke løsnes og sabotageknappen derved aktiveres. Skulle dette ske en enkelt eller to gange, så sker der ingenting ved det. Det er først i det øjeblik at sabotageknappen er blevet aktiveret 3 gange. Alarmpanelet vil udgive to bip, hvis dette sker.

 

Løsning

Måden dette løses på er ganke lavpraktisk. De trådløse enheder skal indkodes i alarmpanelet på ny.

Vær opmærksom på at funktionen "Slet forbindelse til trådløse enheder" sletter forbindelsen til alle trådløse enheder som er forbundet til alarmpanelet, med undtagelse af nøglebrikker og eksterne sirener (indendørs og udendørs). Årsagen til dette er at nøglebrikkerne kommunikere med en anden teknologi, nemlig RFID, som ikke påvirkes af slettefunktionen. Sirenerne indkodes ikke som alle andre enheder i alarmpanelets hukommelse, men her er det i stedet alarmpanelets signaler som gemmes i sirenernes indbyggede hukommelse. Det er også derfor at det er muligt at tilknytte et ubegrænset antalt sirener til G5 alarmen, da disse ikke optager en zone (plads i systemets hukommelse).

 

Sådan indkodes dine trådløse enheder i alarmpanelet:

 

NB! Start med at slukke trådløse enheder i boligen, så som internetrouter, vejrstationer, osv. Dette er for at sikre at de trådløse signaler fra disse enheder ikke fejlagtig indkodes i dit alarmsystem, når du åbner systemets hukommelse i forbindelse med indkodningen af dine trådløse alarmenheder.

 

1) Indtast din 4-cifrede PIN kode på alarmpanelets touch-tastatur.

2) Tryk på indlæringsknappen [Båndoptager].

3) Aktivér nu hurtigt den enhed som du ønsker at indkode i alarmpanelet. Alarmpanelet vil udgivet et bip og indlæringsknappen vil stoppe med at lyse ved successfuld indkodning.

 

De trådløse enheder aktiveres lidt forskelligt. Se eksempler på de mest benyttede enheder nedenfor. For andre enheder refer til brugervejledningen.

Fjernbetjening: Tryk på én af fjernbetjeningens knapper.

Åbningskontakt: Ryk kontaktens to dele fra hinanden, så indikatorlampen, på enhedens største del, lyser rødt.

Bevægelsesdetektor: Tryk 2 gange på knappen på detektorens bagside.

 

Læs detaljeret eksempel på indkodning af fjernbetjening her.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 4 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer