Mine aktiviteter Indsend en anmodning
Følg

Sådan indkodes et trådløst tastatur

 VIGTIGT: Denne artikel omhandler alarmsystem version 1.0-4.4 (Ikke G5)

 

consulting.png Hvordan indkoder jeg et trådløst tastatur i alarmsystemet?

check.png Indkodning af et trådløst tastatur er både hurtigt og simpelt. Følg blot nedenstående trin.

 

1. Tryk "SET" efterfulgt af din selvvalgte 6-cifrede masterkode og bekræft med "ENT".

2. Benyt pile-tasterne til at navigerer til menupunktet "Program Sensor" og bekræft med "ENT".

Nu skal du vælge hvilken zone som det trådløse tastatur skal indkodes i. Det trådløse tastatur skal indkodes i zone 00 eller zone 01. Det er vigtigt at du ikke indkoder det trådløse tastatur i en zone som allerede er i brug, da du derved vil overskrive zonen og den allerede tilknyttede enhed vil derved ikke længere fungere. Vi anbefaler at du refererer til "Huskeseddel for alarmdetektorer" som du modtog sammen med alarmsystemet. Ellers kan den downloades her

3. Indtast nu det ønskede zonenummer (2 cifre). For at slette de tal som står i forvejen, benyttes tasten markeret med et "lyn-ikon". Bekræft med "ENT".

Nu skal du vælge hvilken gruppe i den netop valgte zone, som det trådløse tastatur skal indkodes i. Hver af alarmsystemets zoner består af 4 grupper (0, 1, 2 og 3). I praksis betyder dette at hver eneste zone kan have hele 4 enheder tilknyttet ad gangen.  Igen er det vigtigt at du ikke indkoder det trådløse tastatur i en gruppe som allerede er i brug, da du derved vil overskrive zonen og den allerede tilknyttede enhed vil derved ikke længere fungere. Vi anbefaler at du refererer til "Huskeseddel for alarmdetektorer" som du modtog sammen med alarmsystemet. Ellers kan den downloades her

4. Indtast nu det ønskede gruppenummer (1 cifre). For at slette det tal som står i forvejen, benyttes tasten markeret med et "lyn-ikon". Bekræft med "ENT".

5. Benyt pile-tasterne til at vælge menupunktet "Tilføj" og bekræft med "ENT".

Alarmsystemet er nu klar til indlæring og displayet viser "Tilføjer". Du har nu 30 sekunder til at aktiverer det trådløse tastatur 2 gange.

6. På tastaturet tastes følgende: "ESC" > 0 > 4-cifret kode (8888 fra fabrikken) > "ENT". Tastaturet hyler bekræftende og lyser gult i den nederste diode. Gentag dette igen, så tastaturet har være aktiveret 2 gange.

Ved succesfuld indkodning til displayet vise "OK" og gå tilbage til standby efter ca. 30 sekunder. Du kan også vælge at trykke på "ESC" for at forlade indkodnings-menuen.

Hvis alarmsystemet i indlæringstilstanden modtager andre signaler, vil det kunne resulterer i fejl og displayet vil vise "Fejl". Her gentages ovenstående 6 trin.

 

lightbulb.png TIP: For hurtigt og overskueligt overblik over hvilke zoner og grupper som benyttes i din alarminstallation, anbefaler vi at du bruger vores "Huskeseddel for alarmdetektorer", som kan downloades her.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer